თვითმფრინავის კოორდინატებზე დაფუძნებული ღონისძიებები
დეტალები
მეტეოროლოგიურ მონაცემებზე დაფუძნებული ღონისძიებები
დეტალები
სრულიად რუსეთის სახელმწიფო ტირაჟული ლატარეა
დეტალები
სახელმწიფო ტირაჟული ლატარეის შედეგები
დეტალები
ღონისძიებები ეფუძნება ფიგურების პოზიციებს ჭადრაკის თამაშებში
დეტალები
RB სპორტული ღონისძიებები
დეტალები
MT სპორტული ღონისძიებები
დეტალები