ადგილები, სადაც საქმიანობები ხორციელდება

ადგილები, სადაც ლიცენზირებული საქმიანობები ხორციელდება, ჩამოთვლილია ლიცენზიების რეესტრში (ფედერალური საგადასახადო სამსახურის რეესტრი ხელმისაწვდომია მისამართზე:https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/adjustable/)