კომპანიის შესახებ

სს "SportBet" არის რუსული კომპანია, რომელიც ახორციელებს აზარტული თამაშების ორგანიზებასა და გამართვასთან დაკავშირებულ საქმიანობებს, ბუკმეკერის ოფისებსა და ტოტალიზატორებში, რაც წარმოადგენს აზარტული თამაშების ერთადერთ საქმიანობას, რუსეთის ფედერაციაში, რომელიც ლიცენზირებდია მითითებული სათამაშო ზონის ფარგლებს გარეთ.

კომპ. სრული სახელი: AO SportBet, სააქციო საზოგადოება.
კომპ. მოკლე სახელი:  AO "SportBet"
AO "SportBet" სავ. სახ. რეგისტრირ. როგორც რუსეთის. ფედერაც. სავ. ნიშანი No. 414646.

სს "SportBet" ფუნქციონირებს რუსეთის ფედერაციის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის მიერ 2009 წლის 6 აპრილი გაცემული ლიცენზია #1-ის საფუძველზე.

წლების განმავლობაში, ჩვენმა თანამშრომლებმა გამოიკვლიეს საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკა და ტექნოლოგიები, რათა განევითარებინათ პროდუქტი, რომელიც ახლა განსაზღვრავს "SportBet"-ის ბუკმეკერის ოფისების მუშაობის საფუძველს და უკონკურენტოა რუსეთის ბაზარზე. ეს მუშაობის საფუძველი უზრუნველყოფს საერთო ფონს ფსონების მიღების ადგილების, ტოტალიზატორებისა და ბუკმეკერის ავტომატური სისტემისთვის.

"SportBet"-ის ბუკმეკერის ოფისები და ტოტალიზატორები ღებულობენ ტრადიციულ ფსონებს სხვადასხვა ღონისძიების შედეგებზე - თვითმფრინავების პოზიციები ფრენისას, ამინდის ცვალებადობა, სპორტის შედეგები და სხვა აქტივობები, რომლებიც ასევე სთავაზობენ ცოცხალ ფსონებს.

"SportBet"-ის ბუკმეკერის ოფისები და ტოტალიზატორები სრულად აკმაყოფილებენ "აზარტული თამაშების ორგანიზებასა და გამართვასთან დაკავშირებული საქმიანობების სახელმწიფო რეგულირების შესახებ" ფედერალური კანონი # 224-FZ-ის მოთხოვნებს და სთავაზობენ გართობას სამართლებრივად ადეკვატური და სოციალურად მისაღები გზით. გარდა ამისა, საქმიანობები არის გამჭვირვალე, უსაფრთხო და ადვილად სამეთვალყურეო, საზოგადოების, მთავრობის უფლებამოსილი უწყებებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებისთვის.